Lådor i byrån
4Projektledning av
    utbildningsprojekt

4Framställning av
    utbildningspaket

4Pedagogisk över-
    syn av kurser

4Kurser och kompen-
    dier i pedagogik

4IT- och teknik-
    utbildning Övrigt
4Systematiskt
     utbildningsarbete

4Om företaget - kontakt

4Startsidan
4Arkiv

4Kranförar utbildning
 

IT- och teknikutbildning

- Nu måste vi utbilda produktions- och servicepersonalen i den nya
  tekniken!
- Det här styrsystemet kräver nya kunskaper hos alla våra tekniker!

Det kommer ständigt nya datasystem och nya tekniska lösningar! Att bara införa nya system, utan att utbilda personalen kan skapa frustration och onödig tidsspillan. Med en välplanerad introduktion kan kan den nya tekniken i stället ge personalen en positiv "kick".

IT-utbildningar

Tekniska utbildningar

Vi lägger upp och genomför företagsinterna datakurser för alla typer av användare. I kundens lokaler eller hos oss, dag- eller kvällstid, som en samlad kurs eller med återkommande träffar.

Vi utbildar företagsinterna grupper för datakörkortet (ECDL) och är testcenter.

Våra utbildningar har alltid en genomtänkt pedagogik, där vi anpassar mål och innehåll efter de aktuella behoven. Vi varvar lärarledda lektioner med e-learning och egna övningar.

Vi hjälper ditt företag att hänga med i teknikutvecklingen genom att:

a
Utreda utbildningsbehovet i samband
   med ny teknik.
a Lägga upp företagsintern utbildning med
   komplett utbildningsmaterial.
a Genomföra kurser och utbildningar hos
   beställaren eller i våra lokaler.
a Driva hela utbildningsprojekt.

Teknikområden:

Verkstadsteknik, elteknik, elektronik, hydraulik, styr- och reglerteknik, PLC-teknik mm.

Exempel på kurser här >>   För mer information kontakta oss via "Om företaget" till vänster