Vår modell för systematiskt utbildningsarbete

Vårt synsätt vilar på tre grundpelare:

a Målstyrning

a Ett 3-D perspektiv på kompetens

a En kvalitetssäkrad projektmodell

Målstyrning

Ofta låter man ämnet styra utbildningens utformning. Det ger ett fylligt innehåll. Ibland börjar man med att välja trevliga aktiviteter, vilket ger en trevlig utbildningsform. Ska man vara säker på att lyckas, dvs. att skapa en utbildning som ger verklig kompetens, så måste man ta utgångspunkt i målet.
Läs mera:
Om målstyrning >>

Ett 3-D perspektiv på kompetens

God kompetens har den som är duktig på att utföra ett arbete, eller skicklig på att lösa en uppgift. Då räcker det inte med enbart teoretiska kunskaper.Läs mera:
Om 3-D perspektivet >>
Om en jämförelse med Blooms taxonomi >>

En kvalitetssäkrad projektmodell

Utbildning utvecklas ofta utifrån känslor och tyckanden. Vi använder en projektmodell som ger garanterat resultat. Modellen delar in projektet i fyra etapper:
1. Kartläggning
2. Design
3. Produktion
4. Installation

Läs mera:
Om vår projektmodell >>


Vårt arbetssätt ligger i linje med SIS - standarden SS 62 40 70 Ledningssystem för kompetensförsörjning. Vi arbetar i nära samarbete med kundens personal. Vi kan genomföra hela projekt i "egen regi", men utnyttjar gärna kundens resurser. Det medför ofta en omfattande kunskapsöverföring.

 Startsidan 

         Om företaget- kontakt