Produktutbildning för säljpersonal

Under 80-talet visade det sig att Sandviks säljare av bland annat bågfilblad, bandsågblad, hålsågar, roterande filar behövde kunna mer om de olika produkterna. Då utarbetade vi på Utbildningsbyrån AB en ”Sågskola” för Sandvik Metal Saws i Lidköping. Skolan syftade till att utbilda Sandviks säljpersonal i de olika produkterna både vad gäller de tekniska grundkunskaperna, produkternas egenskaper och i valet av optimala produkter vid olika behov. Sågskolan utgjordes av detaljerade manus för lärarna, ett digert lärarmaterial med bilder, demonstrationsmaterial etc., samt elevmaterial för olika laborationer och arbetsuppgifter. Ändamålsenliga lokaler gjordes i ordning för både de teoretiska och praktiska delarna av utbildningen. Kurserna genomfördes av Sandviks interna lärare på plats enligt de framtagna kursplanerna och lärarhandledningarna.

Sågskolan i Lidköping fick efterföljare inom Sandvik. På Utbildningsbyrån AB utarbetade vi bl. a. en ”Tångskola” för Bahco i Enköping och en ”Handtool Academy” för Sandvik Handtools i Bollnäs.
 

Under mitten av 90-talet utarbetade vi en ”Salesman’s Binder” för Sandvik Metal Saws. Pärmen är en faktapärm med teknikinformation och produktinformation för de olika produkt­grupperna. Så här skriver marknadschefen Jan-Erik Söderberg i förordet till ”Salesman’s Binder”:
 

Kära kollega!

 

Vi strävar alla efter att våra kunder ska uppfatta oss som en bra samarbetspartner och ett företag , som det är enkelt och lätt att ha med att göra. En viktig förutsättning för detta är duktiga försäljare med god produktkunskap.

Sågskolan i Lidköping har under de senaste åren utbildat åtskilliga av våra egna och våra kunders säljare. Kurserna har varit mycket uppskattade, och kursmaterialet har uppfattats som mycket lärorikt och informativt. Alla som behöver kan av praktiska skäl inte gå på sågskola i Lidköping, men behovet av kunskap och utbildning är inte mindre för det .

Vår gamla ”Facts and Figures” har varit mycket uppskattad, men vårt produktprogram har både förändrats och blivit större, så det är nu dags för en helt ny PC Metal Saws Salesman’s Binder omfattande alla våra produkter. Som Du snart kommer att upptäcka, har vi ansträngt oss för att göra en Binder, som är pedagogisk, systematisk, lätta att använda och lite av en lärobok i vissa stycken.

När vi gjorde Bindern, samarbetade vi med utbildare från Utbildningsbyrån AB, som också hjälpt oss att lägga upp sågskolan.

Avsikten med Bindern är, att den skall vara ett konstruktivt hjälpmedel i det dagliga arbetet. Bindern kommer regelbundet att uppdateras med ny information, och konstruktiva kommentarer är mycket välkomna. Bindern innehåller en hel del information av konfidentiell natur. Den ska därför ej lämnas till någon utanför Sågar och Verktygs organisation.

Lycka till med att använda Din nya PC Metal Saws Salesman’s Binder

Med vänlig hälsning
PC Metal Saws

Jan-Erik Söderberg


I slutet av 90-talet gjorde vi på Utbildningsbyrån AB en interaktiv CD för en av Metal Saws produkter, nämligen hålsågar. Meningen var att fältsäljarna skulle kunna höja sin kompetens om produkter och produktval genom självstudier. Vi var för tidigt ute så användarna var inte vana vid e-learning!

Sedan dess har det hänt mycket, nu är e-learning en väletablerad utbildningsmetod, se vårt exempel om utbildning för kundmottagare!