Lådor i byrån
4Projektledning av
    utbildningsprojekt

4Framställning av
    utbildningspaket

4Pedagogisk över-
    syn av kurser

4Kurser och kompen-
    dier i pedagogik

4IT- och teknik-
    utbildning


 Övrigt
4Systematiskt
     utbildningsarbete

4Om företaget - kontakt
4Startsidan
4Arkiv

Projektledning av utbildningsprojekt

Erfarna ledare av utbildningsprojekt uthyres!

Ibland när man ska genomföra ett nytt utbildningsprojekt i ett företag eller en organisation, så kan det vara stora fördelar med att låna in en extern projektledare. Man slipper låsa upp egna resurser, man slipper riskerna med förutfattade lösningar och eventuella revirtänkanden som kan finnas dolda i organisationen.

Våra projektledare

Samarbetsformer

Våra projektledare jobbar efter en strukturerad modell, och vi har rutiner för att undvika en rad vanliga fallgropar.

Vi har jobbat som konsulter åt näringslivet under en lång rad år, och har erfarenheter från såväl små tjänsteföretag som stora industrikoncerner.

Våra projektledare har förutom den rika erfarenheten  också en gedigen kombination av teknisk och beteende- vetenskaplig utbildning.

Vi börjar projektet med att göra en inledande förstudie där vi klargör förutsättningar och försöker identifiera eventuella hinder för projektet. Förstudien kan som regel slutföras med maximalt en veckas konsultinsats.

Sedan gör vi ett avtal med kundföretaget. Det kan vara baserat på fast pris, men oftare på en viss bestämd insats under en avgränsad tidsperiod, till exempel halvtid under 6 månader. I avtalet anges också hur kunden tillhandahåller arbetsplats och kontaktpersoner för projektets genomförande.

Kontakta oss - se uppgifter under "Om företaget" till vänster