Lådor i byrån
4Projektledning av
    utbildningsprojekt

4Framställning av
    utbildningspaket

4Pedagogisk över-
    syn av kurser

4Kurser och kompen-
    dier i pedagogik

4IT- och teknik-
    utbildning


 Övrigt
4Systematiskt
     utbildningsarbete

4Om företaget
4Kontakt
4Startsidan
4Arkiv

Framställning av utbildningspaket

Vi skapar utbildningen eller kursen "som inte finns"!

Tillsammans bestämmer vi målen. Sedan "tillverkar" vi den nya utbildningen. Målstyrt, skräddarsytt och kostnadseffektivt. Resultatet kan bli ett "paket" med lärarhandledningar för internlärare med material (t.ex. PowerPoint-presentationer plus övningsuppgifter etc.) eller självinstruerande, datorstött elevmaterial (t.ex. på en CD).

Lärarhandledningar/ PowerPoint-presentationer/ Elevdokumentationer/ E-learning/ Webbaserad utbildning/ Distansutbildning

Målet får vara styrande för utformningen av utbildningen. Pedagogiska överväganden styr valen av media och undervisningsmetoder.

Ett paket består ofta av en mix av läromedel för lärarledda lektioner, video, e-utbildning, arbetsmaterial, övningsuppgifter mm. och innehåller också alltid en lärarhandledning.

När det gäller datorstödd utbildning, eller e-learning, så producerar vi paket med verklig interaktiv utbildning. Utbildningen kan vara CD-baserad, eller göras som distansutbildning via webben.

På marknaden finns många dyra s.k. plattformar för e-learning, som framför allt innehåller system för att administrera utbildning. Vi använder ett enklare verktyg, som innehåller alla pedagogiska möjligheter, men som samtidigt är lättanvänt. Det gör att kunder som själva vill, kan sköta underhållet.

Läs om utbildningspaket som vi framställt >>