Beställningsformulär


Namn         

Företag      

Adress       

Postnr        

Postadress 

Jag beställer:

ex. av minikompendiet Bättre information och undervisning ā 60:-

ex. av minikompendiet 3-D pedagogik i koncentrat ā 60:-

ex. av minikompendiet Att skriva för andra ā 60:-

(Moms och porto tillkommer!)