Lådor i byrån
4Projektledning av
    utbildningsprojekt

4Framställning av
    utbildningspaket

4Pedagogisk över-
    syn av kurser

4Kurser och kompen-
    dier i pedagogik

4IT- och teknik-
    utbildning


 Övrigt
4Systematiskt
     utbildningsarbete

4Om företaget
4Kontakt
4Startsidan
4Arkiv

Kurser och kompendier i pedagogik

Ingen kompetensutveckling fungerar utan kunniga
instruktörer och utbildare. Vi har tagit fram en rad kurser
och ett antal minikompendier som bidrar till att utveckla
"den mänskliga faktorn" i verksamheten.
 

Kurser

Minikompendier


Instruera andra så dom lär sig

- En kurs för instruktörer och handledare
  kursbeskrivning >>

Presentera budskapet så det går fram
- En kurs för alla som informerar muntligt
  kursbeskrivning >>

Skriv så läsaren förstår
- En kurs om att skriva så läsaren tar till
  sig
  kursbeskrivning >>

Undervisa bättre
- En kurs för målinriktade kurslärare
  kursbeskrivning >>

Fokusera förändringsarbetet
- Ett seminarium i målstyrningsmodellen
  STRAM
  kursbeskrivning >>


Bättre information och undervisning

- Praktiska råd för dig som är kurslärare
  och informatör och undervisar vuxna

3-D pedagogik i koncentrat
- Upptäck de tre kompetensdimensionerna
  och din undervisning blir bättre

Att skriva för andra
- För tekniker och andra som behöver
  utveckla sin förmåga att skriva så att
  budskapet når fram

Ett minikompendium är på ca 20 sidor och kostar 60:- exkl. moms och porto.

Beställ här >>