Lådor i byrån
4Projektledning av
    utbildningsprojekt

4Framställning av
    utbildningspaket

4Pedagogisk över-
    syn av kurser

4Kurser och kompen-
    dier i pedagogik

4IT- och teknik-
    utbildning


 Övrigt
4Systematiskt
     utbildningsarbete

4Om företaget-kontakt

4Startsidan
4Arkiv

Pedagogisk översyn av kurser

- Nu börjar den här kursen kännas uttjatad. Kan vi förbättra den?

- Den här utbildningen är inte bra! Uppläggningen kanske är fel! Hur
  gör vi den mera pedagogisk?

Ibland behöver man höja kvaliteten på en kurs, men det kan vara svårt att se hur man ska göra. Är det elegantare PowerPointbilder som behövs, är det innehållet som är fel eller behöver läraren utvecklas?
 

Vår tjänst

Resultat och vinster


En pedagogisk granskning omfattande:
a Kontroll av utbildningens relevans, dvs. matchar målen de verkliga behoven?
a Granskning av utbildningens design, dvs. är delmål, sekvensering, media/metoder, miljö och aktiviteter pedagogiskt optimala?
a Besiktning av utbildningsmaterialet, dvs. håller dokumentation, arbetsmaterial, OH-bilder etc. tillräcklig kvalitet?
a Bedömning av själva genomförandet, dvs. följs den uppgjorda utbildningsplanen, aktiveras deltagarna tillräckligt?


Du får ett granskningsprotokoll som dessutom innehåller förslag till förbättringsåtgärder och pedagogiska tips.

Du kan fatta ett beslut om kursens framtid som är sakligt grundat och du vet att de resurser ni kommer att lägga ner på utbildningen ger resultat. Du har också fått sakliga argument när du diskuterar utbildningen med alla "tyckare".

En granskning kan ta från 3 konsultdagar för en kortare utbildning.

 

Kontakta oss - se uppgifter under "Om företaget" till vänster