Dokumentarkiv

Kundtidningen Nytt från Utbildningsbyrån

Projektbeskrivningar

Kursbeskrivningar

Nytt 2010 >>
Housekeeping: Rapport från ett utbildningsprojekt om ordning och reda på Forsmarks kärnkraftverk.
Att coacha utvecklingsgrupper. Nyttan av Blooms taxonomi för utbildningmål.

Nytt 2009 >>
Säkerhetskultur och introduktionsutbildning på Forsmarks kärnkraftverk.
Egenbesiktning av utbildning - gör det på vår webb!
Inspelning av utbildningsvideo.

Nytt 2008 >>
Jubileumsnummer med bildreportage från 30-års kalaset.
Dessutom: Målstyrning - en ledstjärna under 30 år!

Nytt 2007 >>

Seminarier på KTH om kommunikation.
Håkan Sund är tillbaka efter 8 år i Afrika.
Vår nya hemsida.

Nytt 2006 >>
Utbildningspaket för kranförare.
E-learningprojekt för personal vid Call Center.
Minikompendier för dig som undervisar.

Nytt 2002 >>
Systematiskt utbildningsarbete - hur går det till?
Polisens datakunnande bättre än sitt rykte!
Avancerad datateknik ställer nya kunskapskrav vid Atlas Copco.
 

Här har vi samlat några korta projektbeskrivningar från sådana projekt som vi tror kan vara av intresse för flera utbildare. Kontakta oss gärna om du vill veta mera om något projekt.

Näringslivets dolda resurser >>
I slutet av 80-talet hade invandrande ingenjörer svårt att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden, trots höga utbildningsnivåer. (Problemet kvarstår än idag!) Under perioden 1989 - 1990 genomförde vi på Utbildningsbyrån med gott resultat två 40 veckors arbetsmarknadsutbildningar för dessa ingenjörer. Genom vår försorg fick de också praktikplatser, och de flesta av dem fick sedan fotfäste på arbets- marknaden. Sedan vet vi alla hur det gick; arbetsmarknadsutbildning fick karaktären av förvaring till lägsta kostnad, och vi på Utbildningsbyrån lämnade så småningom marknaden.

Sandviks "New Distribution Concept" för leveranser över hela världen >>
På den globala marknaden för handverktyg hade konkurrensen hårdnat under 1990-talet. Därför tog man 1996-97 fram ett nytt logistikkoncept. I förändringsprocessen medverkade vi på Utbildningsbyrån.

 

 

Kurser i pedagogik

Instruera andra så dom lär sig >>

Presentera budskapet..>>

Skriv så läsaren förstår >>

Undervisa bättre >>

Fokusera förändringsarbetet >>

Kurser i teknik

Elteknik - grunder >>

Hydraulik - grunder >>